ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ”

  1. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050

4.1. Специалност “Малък и среден бизнес”,  код 3450501,  втора  степен  на професионална квалификация.

  1. Професия “Оператор на компютър”, код 345100

5.1.Специалност “Текстообработване”, код 3451001 първа степен на

професионална квалификация.

6 Професия “Икономист”, код 345110

6.1. Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451104, втора степен на

професионална квалификация.