ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ”

  1. Професия “Фризьор”, код 815010

27.1 Специалност “Фризьорство”, код 8150101, втора степен на професионална квалификация.

  1. Професия “Козметик”, код 815020

28.1. Специалност “Козметика”, код 8150201,  втора степен на професионална

квалификация.