ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ”

  1. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020

21.1. Специалност “Организация на обслужването в хотел иерството” код 8110201, трета степен на професионална квалификация.

  1. Професия “Камериер”, код 811030

22.1. Специалност “Хотел иерство”, код 8110301, първа степен на професионална квалификация.

  1. Професия “Портиер – пиколо”, код 811040

23.1. Специалност “Хотелиерство”, код 8110401, трета степен на професионална квалификация.

  1. Професия “Готвач”, код 811070

24.1.Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация.

  1. Професия “Сервитьор – барман”, код 811080

25.1.  Специалност “Обслужване на заведения  в  обществено  хранене”,   код 8110801, втора степен на професионална квалификация.