ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ”

  1. Професия “Строител”, код 582030

12.1. Специалност “Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация;

12.2. Специалност “Армировка и бетон”, код 5820303, втора степен на професионална квалификация;

12.3. Специалност “Зидария”, код 5820304, втора степен на професионална квалификация;

12.4. Специалност  “Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на професионална квалификация;

12.5. Специалност  “Вътрешни  облицовки и настилки”, код 5820306, втора степен на професионална квалификация;

12.6. Специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307, втора степен на професионална квалификация;

12.7. Специалност   “Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на професионална квалификация;

12.8. Специалност “Строително дърводелство”, код 5820310, втора степен на професионална квалификация,

12.9. Специалност “Строително тенекеджийство”, код 5820311, втора степен на професионална квалификация;

12.10. Специалност “Покриви”, код 5820312, втора степен на професионална квалификация.

 

  1. Професия “Строител – монтажник”, код 582040

13.1.  Специалност “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, втора степен на професионална квалификация.

13.2.   Специалност  “Метални конструкции”, код 5820402, втора степен на професионална квалификация.

13.3.   Специалност  “Сухо строителство”, код  58204003, втора степен на професионална квалификация.

13.4.  Специалност “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404, втора степен на професионална квалификация.

 

  1. Професия “Монтажник на ВиК мрежи”, код 582050

14.1.   Специалност  “Вътрешни   ВиК   мрежи”, код 5820501, втора степен на професионална квалификация;

14.2.   Специалност   “Външни   ВиК мрежи”, код 5820502, втора степен на професионална квалификация.