Учебен център “Бонев Консулт” предлага обучение с Adobe Photoshop за бъдещи графични дизайнери

                Обучението с Adobe Photoshop ще ви даде възможност да се запознаете с едни от водещите в компютърната графика продукти за изграждане и оформяне на фотоколажи, инструменти за селектиране, слоеве, режими за смесване, ефекти.

                Обучението е подходящо както за тези, които не са работили до този момент с Adobe Photoshop или имат бегла представа за функционалността на програмата, така и за потребители, които ползват продукта, но не се чувстват сигурни в знанията си или имат известни пропуски.

                Adobe Photoshop  е професионална програма за обработка на растерна графика. Adobe Photoshop  позволява редакция на сканирани и цифрово заснети графични материали в реално време чрез набор от инструменти. Тук ще се научите да създавате и обработвате снимки, фото-колажи, календари, картини, да създавате графики, скици, карти и други изображения. Създадените с програмата изображения могат да имат висока резолюция, посредством многослоен монтаж. Ще се научите да работите със слоеве, да трасирате файлове и още. Материалът ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването, чрез интересни и подходящи примери.

                Учебна програма:

  1. Запознаване с работната област.
  2. Основни фото-корекции.
  3. Работа със селекции.
  4. Основи на слоевете.
  5. Маски и канали.
  6. Коригиране и подобряване на цифрови фотографии.
  7. Инсталиране и използване на готови шаблони.
  8. Създаване на етикети на продукта и обличане на шаблона.
  9. Създаване на рекламни материали /плакати, брошури, флаери/.
  10. Рисуване във Adobe PhotoShop.